Presse

Her kan du laste med bilder til bruk i din klinikk.
Sol PMU AS har rettigheter på disse bildene, så Sol PMU logo må til enhver tid være synlig der bildene brukes.
Klikk på bildene for å laste med en zip fil.

Ønsker du andre bilder og størrelser, vennligst ta kontakt med vår markedsansvarlig:
mone@solpmu.com