Utstyr for sykehus

SOL Permanent Makeup leverer utstyr til sykehus ved stråleterapiavd. av merket Linelle Two.
Les mer om produktet Linelle Two her.


Referanser

Helse Møre og Romsdal HF Kreftavdelingen, Ålesund Sykehus

St.Olav Hospital, Gastromidt Stråleterapi, Trondheim